Huippuvalmentaja

Jukola 2018 maastoanalyysi

Maaston yleiskatsaus

Lahti-Hollola 2018 Jukolan sivuilla maastoa kuvaillaan näin: 

”Kilpailualuetta hallitsee jääkauden muovaama suppamaasto, jonka reunamilta löytyy myös vauhdikkaampaa mäntykangasta ja kallioalueita. Maapohja on paikoin hyvinkin kivikkoista, mutta toisaalta alueelta löytyy myös paljon polkurikasta ja hyväkulkuista kangasmaastoa.
Syvimmät supat laskeutuvat 40 metriä, mutta valtaosa alueesta on pienipiirteisempää supikkoa ja tasaisempaa kangasta. Alue on ollut normaalissa metsätalouskäytössä ja se näkyy etenkin maaston itäosassa lukuisina kuviorajoina. Tuoreiden harvennushakkuiden määrä on kuitenkin vähäinen ja näkyväisyys maastossa on hyvä. Kaiken kaikkiaan tarjolla on laajuudessaan Suomen mittakaavassa erityislaatuinen suppamaasto.”

Maastokuvauksen ja vanhan kartan perusteella maasto on helppo jakaa eri maastotyyppeihin:

1. Supikko, jossa myös erittäin syviä suppia

2. Vauhdikkaampi tasainen kangas

3. Kalliomäet ja –alueet

Kartta: Hälvälä (Lähde: jukola.com/2018/maasto-ja-kartta)

Muita huomionarvoisia asioita kisamaastossa on itäosan runsaat kuviorajat metsänhoidon takia, maaston kivikkoisuus sekä sotilaskoulutuksesta syntyneet jäljet etenkin lentokentän lähiympäristössä.


Ilmakuva kisamaastosta (© Kansalaisen karttapaikka)

Ilmakuvan perusteella näkee että kilpailukeskuksen välittömässä ympäristössä on paljon avointa aluetta tai nuorta taimikkoa, ja suurimmat yhtenäiset metsäalueet ovat kartan länsiosan suppa- ja kangasmaastossa.

1. Supikko

Ote vanhasta kartasta (© Lahden Suunnistajat -37)

Supikko on kisamaaston hallitsevin – ja vaativin – maastoalue. Vaikka maastossa on muutamia syviä suppia, ovat korkeuserot pääsääntöisesti matalia ja maasto erittäin pienipiirteistä. Supikossa kannattaa keskittyä 

1. Ohjaavien muotojen hyödyntämiseen

2. Harjanteiden ja kumpareiden lukemiseen

3. Poikkeavien kohteiden käyttöön

2. Kangasmaasto

Ote vanhasta kartasta (© Lahden Suunnistajat -37)

Kangasmaastojen erityispiirteitä ovat normaalia parempi näkyvyys, laakeat muodot sekä hyvä maastopohja. Mäntykankailla suunnistaessa huomio kannattaa olla siinä, että 

1. Kompassiin tulee tukeutua normaalia vahvemmin suuntavirheiden välttämiseksi 

2. Laakeita muotoja pitää aistia maastosta herkällä silmällä

3. Kalliomäet

Ote vanhasta kartasta (© Lahden Suunnistajat -37)

Hälvälässä on luvassa supikon ja kankaan lisäksi myös pieniä kallioisia mäkialueita. Päijät-hämäläiset mäet eivät ole samalla tavoin avoimia kalliomäkiä kuin esimerkiksi Nuuksiossa tai Turun seudulla on totuttu, vaan jyrkänteiden lisäksi avointa kalliota on tarjolla vain pienempinä laikkuina. Jukola-maaston mäkialueilla maasto voi olla paikoin yllättävän peitteistä, minkä takia erityisesti yön pimeydessä pitää olla tarkkana. Hälvälän mäkialueilla kannattaa 

1. Hyödyntää valkoisia notkoja sujuvaan etenemiseen

2. Tukeutua suuriin jyrkänteisiin selkeinä maamerkkeinä

3. Ottaa riittävästi aikaa pienipiirteisten alueiden ymmärtämiseen

vinkkejä harjoitteluun

Suosittelen lämpimästi treenaamaan Jukolan viestin virallisilla harjoituskartoilla, jotka antavat hyvän kuvan tulevasta maastosta. Myös muualta Suomesta löytyy relevantteja harjoitusmaastoja esimerkiksi Liperin Pärnävaaralta, Joroisten Tervaruukinsalolta sekä Hämeenlinnan ja Janakkalan supikoista. Suosittelen ottamaan supikot haltuun!

Hyödylliset linkit harjoittelun tueksi

Jukolan harjoitusmaasto

Aikaisempien Jukolan viestien (-51 ja -87) vanhat kartat

Aikaisempien Jukolan viestien (-51 ja -87) tarina

Kisamaaston tuorein kartta

Osta Jukola-työpaja 19€

Lisää vinkkejä valmistautumiseen myös Jukola-työpajassani

45 minuutin videosetti sisältää mm. suunnittelemani esimerkkiradan Hälvälän Jukola-maastoon!

”Taidollisessa työpajassa analyysisi, miten rata saattaa rakentua Hälvälässä, oli erittäin mielenkiintoinen.” 
”Jukolan reittispekulointi oli hauska ja se lisäsi sekä innostusta että paniikkia :D"

Lue lisää ja osta työpaja nyt tarjoushintaan, jos Jukola-jännitys ei meinaa hellittää!

- Hannu Airila
Huippuvalmentaja-tiimin suunnistusvalmentaja

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä lomakkeella. Vastaamme mahdollisimman pian!